เหยื่อสู่ผู้ชนะ

คำพูดมีพลัง คำพูดยังสามารถลดทอนพลังได้ด้วย เราต้องใส่ใจในการเลือกคำพูดที่จะใช้กับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ

Among those who have suffered traumatic childhood experiences, the word “victim” may trap them in a victim mindset or may limit their ability to realize their full potential. Some call themselves “experiencers” to neutralize the emotional pain associated with victimization.

Many have chosen to call themselves “survivors”. What comes to mind when you hear the word “survivor”? Drowning, fires, plane crashes, car accidents, tsunamis.

The label “survivor” captures the stage of overcoming life-threatening trauma lost in the label “victim”.

“Survivor” however can sound inadequate in capturing the full journey of the person who endures lengthy waves of childhood trauma.

Would “victor” better describe the eventual achievement of being released from the physical, mental, and emotional chains of continuous victimization? “Victor” may better capture the complex journey of overcoming of adverse childhood experiences.

เรา SafeguardKids ต้องการที่จะนำทางคนเหล่านั้นผู้ที่ทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลในวัยเด็กจาก "เหยื่อ" สู่ "ผู้รอดชีวิต" จนสู่ "ผู้ชนะ" ในเส้นทางชีวิตของพวกเขา และมากไปกว่านั้น เรายังให้ความรู้เด็กๆและผู้ดูแลเด็กในวิธีต่างๆในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

Let’s continue to invest in the safety and well-being of children and expand their creative potential.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก, ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ และผู้ให้การดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุ.