เหยื่อสู่ผู้ชนะ

คำพูดมีพลัง คำพูดยังสามารถลดทอนพลังได้ด้วย เราต้องใส่ใจในการเลือกคำพูดที่จะใช้กับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ

ท่ามกลางผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับประสบการณ์อันเลวร้ายสมัยเด็ก คำว่า "เหยื่อ" อาจทำให้พวกเขาถูกยึดติดไว้ในความคิดที่ว่าตนเป็น "เหยื่อ" หรือ อาจทำให้ความสามารถในการตระหนักถึงศักยภาพของตนถูกจำกัด บางคนเรียกตัวพวกเขาเองว่า "ผู้มีประสบการณ์" เพื่อทำให้ตัวเองไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์ความเจ็บปวดกับการเป็นเหยื่อมากนัก

หลายคนเรียกตัวเองว่า "ผู้รอดชีวิต" อะไรที่คุณนึกถึงเมื่อคุณได้ยินคำว่า "ผู้รอดชีวิต"? จมนํ้า เหตุไฟไหม้ เครื่องบินตก อุบัติเหตุรถยนต์ คลื่นสึนามิ

ป้ายคำว่า "ผู้รอดชีวิต" จะเป็นตัวเข้ายึดในการเอาชนะชีวิตที่มีบาดแผลอันน่ากลัวนั้นที่ได้ถูกทำให้หลงทางจากป้ายของคำว่า "เหยื่อ"

"ผู้รอดชีวอต" อย่างไรก็ตามอาจจะไม่เพียงพอในการเข้าครอบคลุมเส้นทางการเดินทางของบุคคลนั้นผู้ที่ต้องอดทนกับคลื่นชีวิตอันบอบชํ้าที่ยาวนานเหล่านั้นในสมัยเด็ก

คำว่า "ผู้ชนะ" จะใช้อธิบายการประสบความสำเร็จในการถูกปลดปล่อยจากบ่วงโซ่ของการเป็นตกเป็นเหยื่อทั้งทางกาย ทางใจ และทางอารมณ์ ได้ดีกว่าหรือไม่? "ผู้ชนะ" อาจจะครอบคลุมเส้นทางอันซับซ้อนของการเอาชนะประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านั้นในสมัยเด็ก

เรา SafeguardKids ต้องการที่จะนำทางคนเหล่านั้นผู้ที่ทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลในวัยเด็กจาก "เหยื่อ" สู่ "ผู้รอดชีวิต" จนสู่ "ผู้ชนะ" ในเส้นทางชีวิตของพวกเขา และมากไปกว่านั้น เรายังให้ความรู้เด็กๆและผู้ดูแลเด็กในวิธีต่างๆในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

เรามาช่วยกันลงทุนกับการให้ความปลอดภัย และการเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก, ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ และผู้ให้การดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุ.