Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ weSafeguardKids

Perpetual Victimization

For people who have been sexually abused as children, the life path to overcoming the trauma suffered is not a clear, straight line. Sometimes the path is a series of loops where the overall hope is progression towards peace of mind, peace of heart and maybe even to a joyful life.

Some of us thrive as adults. We managed to perform well academically and secure stable jobs. We start a loving family with a trustworthy partner. But we may stumble along the way. It’s important to realize when and why we’re stumbling and to be compassionate with ourselves along the way.

Some of us jump into situations that perpetuate our own victimization as we try to fill the hole of unworthiness in our being. However, some suffer continuous victimization through means beyond our control, such as through the distribution of child sexual abuse material depicting our exploitation.

We are breaking our silence and joining hands with experts who can help disrupt this distribution. Teams of humble heroes are committed to safeguarding children across the globe.

In Australia, Task Force Argos and the Australian Centre to Counter Child Exploitation identify child victims depicted in child sexual exploitation material (CSAM) and investigate offenders and their networks.

In Canada, Project Arachnid by the Canadian Centre for Child Protection crawls the Internet for known CSAM and helps remove this material.

New movement at the global level on the removal of CSAM has been undertaken by the UN Office on Drugs and Crime. In June 2023, 73 countries agreed to call for the removal of known CSAM, including the Phillippines, Singapore, Thailand, and Vietnam here in Southeast Asia.

Let’s keep this movement of compassion going.

Categories
กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Dear Women Leaders, Please Safeguard Children in Business and Tech

On 25 June 2022, hundreds of women business and ministerial leaders from 60 countries gathered at the Bangkok Convention Center for the closing of the 3-day Global Summit of Women. During the closing ceremony, the Vice Chairman of SafeguardKids Foundation called on women’s natural leadership ability to help keep children safe from violence online and offline.

Confronting the Global Trafficking of Children

by Khun Suriyon Sriorathaikul, Managing Director of Beauty Gems and Vice Chairman of SafeguardKids Foundation Thailand

It’s an honor to be with you this evening. Thank you in advance for your time and attention. I greatly appreciate this speaking opportunity from the organizers of the Global Summit of Women 2022.

Over the course of this summit, we have shared valuable insights and ideas on expanding business opportunities and highlighting women’s distinct role in economic development. 

We looked at ways that we can utilize technology – particularly online technology like social media, cryptocurrency, and metaverses – to grow our businesses. And grow back better after the impact of the coronavirus pandemic.

During the coronavirus pandemic, we witnessed women leave the workforce in alarming numbers. In the US, the number of women who left the workforce was double the number of men. Much of the pressure pushing women out of the workforce was due to increased workloads alongside increased responsibilities at home.

Many families had to work and study together from home. We remained indoors with our children, staring at screens day and night. Children across the globe spent more time online during the pandemic unsupervised. Separated from their peers and restrained indoors, children reached out to people online for social interaction.

Before the pandemic, child trafficking and online child sexual exploitation were already on the radar of law enforcement agencies and child protection organizations across the globe. 

Abusers do not need to be in the same room as the child victim. They can groom a child online and convince the child to share indecent photos and videos of themselves.

Some abusers hire a trafficker to find and coordinate children. For example, predators in Western countries pay traffickers in Southeast Asian countries to arrange children to perform sexual acts live on video calls.

Traffickers may be a close relative of the childor a neighborhood nanny. Ignorance to the impacts of child abuse, poverty, Internet connectivity, and English skills can be driving factors of online child sexual exploitation.

During the pandemic, the number of vulnerable children online surged. In Thailand last year, the cases of online child sexual exploitation recorded by the Royal Thai Police’s Task Force for Internet Crimes against Children involved around 400,000 child victims.

Note that many cases of online and offline abuse go unreported. Reasons include fear of retaliation, shame, as well as not knowing who to trust and how to report the abuse. Child protection organizations like SafeguardKids Foundation, Childline Foundation, and Hug Project raise awareness in Thailand about forms of exploitation and what children can do to keep themselves safe.

Online abuse has no borders. 

Being aware of the transnational nature of child sex abuse, Her Majesty Queen Silvia of Sweden, Founder of World Childhood Foundation, shared lessons learned by Sweden with numerous countries, including Thailand. At a 2010 conference by the Thai Ministry of Justice, Her Majesty Queen Silvia highlighted how laws against child sexual abuse materialwere passed in Sweden in 1996 and 2010 to better protect children from sexual crimes.

We listened. We learned. And we lobbied.

In 2015, Thailand passed legislation to criminalize the possession of child sexual abuse material. 

Offenders can be imprisoned 5 years for possession, 7 years for forwarding, and 10 years for producing.

This law was passed nearly unanimously, with 193 of 196 parliamentarians voting in favor. The successful lobbying was done by a team of passionate Thai and Swedish patrons who formed SafeguardKids Foundation.

Before this law, Thai police could not detain offenders who were producing and sharing photos and videos of inappropriate interaction with children. Many offenders escaped justice and continued to sexually abuse children in Thailand. These offenders included Thai men and large numbers of foreign men who travelled across the globe for direct contact with children.

Efforts to keep children safe continue until this day. Thai legislators are currently reviewing a bill to extend protection from other forms of online harm to children. The new proposed bill criminalizes online grooming, sextortion, sexting, harassment, cyber-stalking and cyber-bullying. It also criminalizes accessing child sexual abuse material, like Western laws. So far, the draft bill has received positive support fromThai Senate and Cabinet and is under further review by our Ministry of Justice. 

As I mentioned, online abuse has no borders. Child safety is a global cause. We must all take part.

As industry leaders, decision-makers and influencers from over 60 countries, what are we doing to keep children safe online and offline?

The business development technologies we discussed during this summit – from social media, cryptocurrency, and metaverses – areexploited by child abusers.

They exploit social media to find child victims and to bond with other people who share harmful interests.

These abusers exploit cryptocurrency to pay for photos, videos, and live performances of child sexual abuse. They use it to pay for access into private groups in the Darknet where they can trade their collections and give each other advice on how to evade detection and justice. (The Darknet is a special-access part of the Internet where people can anonymously interact and hide their communications.)

Now, as we explore the metaverse of virtual worlds online, we must be aware of harmful interaction between people, especially between adults and children in this realm. Harassment, sexual touch, and rape already occur between players in metaverse, and the victims are psychologically and emotionally impacted.

To ensure children’s safety, we can take advantage of women’s natural leadership skills. Women are designed to think about the collective consequences of decisions on broader society, as evidenced by studies on women in the workforce. 

You here in this room have the power to influence the impact that technologies and your businesses make on society. 

Stay aware of the dangers posed by innovative technologies. Integrate child safety measures into the design of your products and services, contribute to strengthening local communities, support child protection organizations, promote digital literacy and online safety education programs.

During dinner tonight, let’s connect with each other and share ideas on actions we can take to help our children stay safe in the digital world and in the real world. Thank you!

Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ

รูปแบบการล่วงละเมิด

การล่วงละเมิดต่อเด็ก

Sexual abuse of children covers a wide variety of activities, from the seemingly innocent to the blatantly obvious and damaging. Intent is the key. To be defined as sexual abuse of children, there must be an intention to create sexual arousal or gratification. This must not be confounded with normal endearments or signs of affection, which may also include body contact as in hugging and cuddling. Child pornography is evidence of a sexual crime committed to a child, why consumption of child pornography for sexual gratification is equal to abuse.

การสัมผัสทางกาย

 • การสัมผัสตัวเด็กอย่างไม่เหมาะสมโดยมีเจตนาทางเพศ (เช่น การจับ และลูบไล้)
 • การให้เด็กสำเร็จความใคร่ให้ผู้อื่น
 • มีการสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเด็ก (สอดใส่สิ่งของหรืออุปกรณ์ทางเพศเข้าไปในช่องคลอด ทวารหนัก หรือปากของเด็ก)
 • ข่มขืนเด็ก (ทางอวัยวะเพศ รูทวาร และ ทางปาก)
 • ใช้เด็กเป็นวัตถุลามก (เช่น การถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอในขณะที่ทำกิจกรรมทางเพศกับเด็ก)

ไม่มีการสัมผัสทางกาย

 • ทำกิจกรรมทางเพศ (สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น) ต่อหน้าเด็ก
 • อวดอวัยวะเพศ (เช่น ให้เด็กดูอวัยวะเพศชายที่แข็งตัว)
 • ใช้เด็กเป็นวัตถุลามก โดยที่ไม่มีการร่วมเพศกับเด็ก (เช่น ถ่ายรูปเด็กในชุดว่ายน้ำ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ)
 • พูดจาลวนลามหรือพูดสองแง่สองง่ามกับเด็ก

การล่อลวงและหว่านล้อม

 • ให้เด็กสนทนาทางด้านเพศ
 • ชักชวนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศและการแสดงที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • ให้เด็กดูสื่อลามกอนาจาร ซึ่งแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กคนอื่นหรือผู้ใหญ่

สื่อลามกอนาจารเด็ก

 • ดูหรือดาว์นโหลดภาพทีสื่อทางเพศของเด็กโดยมีเจตนา เพื่อสนองอารมณ์ทางเพศ
 • ดาว์นโหลดเรื่องราวทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยมีเจตนาเพื่อสนองอารมณ์ทางเพศ

Categories
โปรแกรมการศึกษา

Grooming Children

Child sex offenders often record the sexual abuse they commit and share their self-produced child sexual abuse material with others. Child sex offenders also show child sexual abuse material to potential child victims, grooming them into believing that sexual acts between a child and an adult are normal behavior. In short, child sex offenders use child sexual abuse material as trophies of their criminal conquests and as a tool to groom new victims online. Child sexual abuse material should not be available, since it is evidence of a crime against a child.

Alcohol & Drugs

Law enforcement agencies confirm that a significant number of child sexual abuse cases involve drugs and alcohol. Child sex offenders often lure children with offers of alcohol and computer games in attempt to form a bond of trust and understanding. For non-compliant children, some offenders first drug then sexually abuse the child, since they can more easily overpower and control drugged and drunken children. Some offenders go even further by creating a drug dependency to lure the child back.

Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ

Child Protection is Investing in a Nation’s Future

โดย น.ส.สโนว์ไวท์ สเมลเซอร์ สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับแม็กกาซีน Forbes ประเทศไทย ฉบับเดือนเมษายน ปี 2015

เด็กและเยาวชนควรจะได้รับการส่งเสริมในฐานะ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ ดังนั้นการที่พวกเขาถูกทำร้าย หรือถูกละเมิด จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในเชิงลบ เป็นมูลค่าที่สูงมากทีเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเลยก็ตาม เด็กก็ไม่ควรจะถูกกระทำเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ในปี 2557 สหประชาชาติได้ทำการศึกษาพบว่า เกิดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ เป็นมูลค่าถึง 205.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในแถบประเทศเอเชียตะวันออก และคราบสมุทรแปซิฟิก แค่การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่าเดียวก็ก่อให้เกิดการสูญเสียถึง 39.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

เด็กที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดจะกลายเป็นรายจ่ายต่อประเทศ เพราะเด็กเหล่านี้จะต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาล และการพักฟื้น เด็กที่ถูกละเมิดจะถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์ และไม่สามารถที่จะทำงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาสังคม จึงไม่ส่งผลในการส่งเสริม GDP ของประเทศเมื่อพวกเขาถึงวัยทำงาน บางคนก็กลับไปสู่วงจรของการล่วงละเมิดผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า 

ความสูญเสียที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นแผลลึกที่อาจถูกปกปิดไว้จากบุคคลใกล้ชิดของเด็กเอง เด็กหลายคนที่กล้าที่จะบอกความจริงว่าตนถูกล่วงละเมิดเทางเพศ แล้วต้องพบเจอกับผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจ และไม่เชื่อในสิ่งที่เด็กบอก จึงทำให้เด็กถูกทำร้ายซ้ำเติมด้วยข้อกล่าวหาว่าสร้างเรื่องโกหกขึ้นมา หรือโดนดุว่าสร้างเรื่องขึ้นมา กล่าวหาใส่ร้ายผู้อื่น หรือถูกกล่าวโทษว่าเป็นฝ่ายยั่วยุจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้น เด็กจึงเก็บความเจ็บปวดไว้โดยลำพัง และไม่กล้าที่จะไว้ใจผู้ใหญ่ที่ควรจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาอีก 

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์จึงทำให้เด็ก ไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างประสิทธิผลสูงสุดได้ตามที่ควร เด็กบางคนจะรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเอง และเสียความเคารพที่มีต่อตัวเอง เมื่อค้นพบว่าประสบการณ์ที่ตนเจอมาเป็นสิ่งที่ผิดต่อผิดศีลธรรม เด็กที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศมักมีปัญหาในการเรียน ทำให้ผลการเรียนไม่ดี จึงทำให้มีโอกาสจำกัดในการหางานที่รายได้ดี และปัญหาการขาดความกระตือรือร้นมีผลกระทบเช่นเดียวกันในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน การขาดความใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองและผลการเรียนและการทำงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทำให้เด็กไม่สามารถทำประโยชน์อย่างเต็มที่ให้กับสังคมในยามที่โตเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงาน 

การช่วยดูแลวิถีชีวิต, การลดค่าใช้จ่าย

Researchers have found that the most effective way to estimate the global costs of physical, psychological and sexual violence against children is to calculate the productivity loss of a country. With Thailand’s GDP standing at USD$ 387.25 billion in 2014, the productivity loss in the same year due to violence against children is estimated at USD$ 30.98 billion (8% of Thailand’s GDP). As the annual GDP continues to increase, so will the economic costs of violence against children.  If Thailand invests in programs to protect children, we can save money that would otherwise be lost in treatment and rehabilitation costs.

Source:  Estimating the Economic Burden of Violence against Children in East Asia and the Pacific – (UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office, 2014)

การร่วมมือกับหุ้นส่วนหลักที่สำคัญ

ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขได้โดยลำพัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาแก้ปัญหาทางสังคมหลายเรื่องเช่นการค้ามนุษย์และการดูแลผู้สูงอายุ แต่ดูเหมือนว่าทางกระทรวงมีงานล้มมือในการดูแลเหยื่ออยู่แล้ว 

In 2013, the Ministry of Public Health reported that over 19,000 children in Thailand were treated at public hospitals as a result of abuse, with 70% of these children treated for sexual abuse. This figure is a conservative estimate and represents a small percentage of victims presented for medical intervention to hospitals. Even fewer reported their abuse to police.

การจัดการของประเทศไทย

An emerging trend in the ASEAN region is the live-streaming of child sexual abuse images which is viewed daily by hundreds of thousands of predators around the world.  To be able to produce such material, a child would be sexually exploited and/or abused whilst being photographed or filmed by a sex offender or their co-conspirator.  

Many child sex offenders possess, produce, distribute, purchase, and view child sexual abuse material. Offenders collect, sell and trade such material, and use it as a ‘currency’ to obtain entry into private online and offline communities made up of people who are aroused by sexual activities with children.  The demand for child sexual abuse material means that offenders are constantly looking for opportunities to produce new material, meaning that more sexual activities with children will take place. 

Offenders also use child sexual abuse material (formerly known as “child pornography”และก็เคยถูกเรียกว่า “child abuse material” และ “child exploitation images”) to groom other children into believing that sexual activities between children and adults are normal and acceptable.  Besides it being a tool for grooming victims, child sexual abuse material is concrete evidence that a crime has been committed against a child and should therefore be considered a crime scene by law enforcement officials. 

Approximately ten years ago, the Ministry of Social Development and Human Security proposed a bill called “Materials Inciting Dangerous Behavior Act”, which attempted to directly criminalize child sexual abuse material. It was an ambitious bill that attempted to address several issues and it relegated the issue of child sexual abuse material to a less serious offence. To disrupt the marketing chain benefiting from the abuse of children, legislation needs to be available for law enforcement agencies to intercept, arrest and prosecute offenders.  

In 2013, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and the Pacific recommended that the Thai Government address the issue of child sexual abuse material within its legislative framework and made the following recommendations: That Ministry of Justice… 

 • develop a specific and comprehensive child sexual abuse material offence with robust penalties, including criminalization of the possession and the production of child pornography, whether or not the possession or production is for trade, distribution, or public use
 • ensure that child sexual abuse material offences can be interpreted to cover a wide range of material and adapt to new technologies

In February 2015, the National Legislative Assembly proposed its first bill to the Thai Government for consideration.  The bill – supported by Protection of Children’s Rights Foundation Thailand – recommended a definition of child sexual abuse material that met with the recommendation made by UNODC but also one that went beyond the scope required by the Optional Protocol to the United Nations Convention on the Rights of the Child.  The bill also prescribed punishment of up to 5 years of imprisonment for simple possession of child sexual abuse material and up to 7 years for trade and distribution of child sexual abuse material. 

The criminalization of the possession of child sexual abuse material means that the production of new material by offenders through the abuse of more children will be against the law in Thailand.  If this law can be effectively implemented, children in Thailand can continue to remain an asset, contribute positively to the growth of the nation and not become a liability.   

คุณจะช่วยได้อย่างไร?

ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มั่นคง แข็งแรงให้กับเยาวชนและกับประเทศชาติ โดย: 

 • สนับสนุนให้รัฐบาลลงทุนในโครงการ และมาตรการป้องกันคุ้มครองเด็กที่มีผลในระยะยาว 
 • ค้นหาโอกาสในองค์กรของท่านที่จะช่วยลงทุนในโครงการป้องกันคุ้มครองเด็ก
 • Learning what opportunities exist to work with other agencies  and 
 • ลงชื่อสนับสนุนการพลักดัน พ.ร.บ. ที่ http://www.change.org/childabuse to support the amendment of Thai law to include possession of child sexual abuse material as a specific offense.

Update

In December 2015, the Thai National Legislative Assembly passed the bill criminalizing the possession of child sexual abuse material nearly unanimously, with 193 of 196 members voting in favor of the law.