นวัตกรรมใหม่

การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ
เพื่อยกระดับสังคม

ทีม SafeguardKids รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันความรู้ความชำนาญกับองค์กรอื่นๆที่ทํางานเพื่อปกป้องเด็ก

ภาครัฐและองค์กร

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยพันธมิตรของรัฐบาลที่ทํางานเพื่อปกป้องเด็ก ๆ รวมถึงหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงดิจิทัลและการสื่อสาร

นอกจากนี้ SafeguardKids ยังสนับสนุนพันธมิตรขององค์กรเรื่องการคุ้มครองเด็กและนโยบายขั้นตอนด้านความปลอดภัยออนไลน์

การบรรยาย และ กิจกรรม

เรามีความยินดีที่จะบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กใน event ต่างๆ ตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่จากกลุ่มขนาดเล็กๆไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีจํานวนนับพัน

ถ้าเป็นไปได้โปรดติดต่อเรา 2 - 3 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อน event ของคุณ พร้อมกับรูปแบบและแนวคิดของงานนั้นๆ เราอาจจะสามารถรับงานแบบด่วนได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับกรณีและรายละเอียดของงาน

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

SafeguardKids เข้าใจว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กควรได้รับการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ในขณะเดียวกันนโยบายความปลอดภัยและแนวทางการใช้งานควรสะท้อนคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สร้างขึ้นในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ทีมงานและทูตเยาวชนด้านความปลอดภัยของเราจะจัดให้มีการเสนอ Feedback ตลอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เด็กใช้