โปรแกรมการศึกษา

กระตุ้นเสริมกำลังใจผ่านความรู้
และความเข้าใจ

โปรแกรมการเรียนรู้ของ SafeguardKids มีมากกว่าแค่ความรู้เกี่ยวกับภัยร้าย
แต่ยังเราแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เสริมพลังให้กับเด็ก

เด็กๆในปัจจุบันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ายิ่งเด็กใช้เวลามากเท่าไหร่บนโลกอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเพื่อความเพลิดเพลิน หรือการศึกษา ความเสี่ยงการการถูกล่อลวงก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อออนไลน์ต่างๆDQ Institute Impact Report 2018).

เราทุกคนมีบทบาทในการปกป้องและป้องกันลูกหลานของเรา พ่อแม่และครูต้องเล่นบทบาทสำคัญในการแนะนำถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวต่างๆ และกับผู้คนบนโลกออนไลน์ และในชีวิตจริง

SafeguardKids จัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็ก พ่แแม่ และคุณครู เพื่อให้การปฏิสัมพันธ์ต่างๆปลอดภัยมากขึ้น

ทูตเยาวชน

เด็กมักจะดูพ่อแม่หรือคนรอบๆตัวของพวกเขาที่อายุมากกว่าเป็นแบบอย่าง แต่เมื่อพวกเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น พวกเขาก็จะถูกชักจูงได้ง่ายจากกลุ่มเพื่อน เด็กโตและเด็กวัยรุ่นนั้นมักจะสื่อสารและมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าในหมู่เพื่อนของพวกเขา

เพื่อปกป้องเด็กโตจากอันตรายและพฤติกรรมที่เสี่ยง เราสร้างทูตเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนในการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่พวกเราได้เรียนรู้จากโปรแกรมของเรา ทูตเยาวชนจะคอยช่วยกระตุ้นให้เด็กรุ่นราวคราวเดียวกันให้ช่วยกันปกป้องซึ่งกันและกัน

ดูแลด้วยความเข้าใจ

เด็กมากมายต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตั้งแต่นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดโรค มันสำคัญมากสำหรับสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ที่ผู้ดูแลจะต้องหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกถึงการตกเป็นเหยื่อซำ้สองเป็นอันขาด

SafeguardKids จะมีการอบรมผู้ดูแลเด็กที่ถูกทารุณกรรม ให้คำนึงถึงความต้องการของเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออย่างร้ายแรงเป็นหลัก เราได้ทำงานร่วมมือกับ Now.Here Global เพื่อปรับความสมดุลทางอารมณ์ และจิตใจของผู้ดูแลผ่านโปรแกรมการดูแลและเห็นใจในตัวของเราเอง