โครงการของเรา

วิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเรา

SafeguardKids ปรารถนาที่จะร่วมสร้างโลกให้เต็มไปด้วยความรัก โดยการปกป้องความสุขสงบทางจิตใจของเด็กๆ ปกป้องความแข็งแรงของหัวใจดวงน้อยๆ และปกป้องความสุขในการเล่นในการเป็นตัวของพวกเขาจริงๆ

ภารกิจของเรา

ภารกิจของเราคือการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในระยะยาวในการ increase resilience among children ช่วยให้มีการรายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากขึ้น และช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

แนวทางของเรา

เราส่งมอบโปรแกรมการศึกษาเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพลังให้แก่เด็ก วิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการรายงานการล่วงละเมิด และบริการการบําบัดและฟื้นฟูจิตใจหลังเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแล้ว 

 • โปรแกรมการศึกษาของเรา
  • กระตุ้นความสามารถและเสริมกำลังให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และครู
  • การปรับสมดุลผู้ให้การดูแลเด็กที่ถูกกระทำ
  • ให้การอบรมกับตัวแทนเยาวชนเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อสร้าง Youth Safety Ambassadors
 • นวัตกรรมใหม่ของเรา
  • คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอน
  • การพัฒนาแอปพลิเคชั่นในเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็ก
 • การบริการรักษาและฟื้นฟูของเรา
  • เทคโนโลยีการรักษาและฟื้นฟูจากภายใน
  • หลักสูตรการทําสมาธิ
  • การเชื่อมต่อกับธรรมชาติ