Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ weSafeguardKids

Biology of Safety

When a child experiences severe trauma, the trauma remains trapped in the various layers of the child’s being – not just the physical body – unless it is released and prevented from hijacking the child’s body, heart, mind, or spirit again. The traumatized child may react in fear or powerlessness to harmless situations. Some hyper-vigilantly look out for danger, even when no danger is present. Simply put, the child’s sense of safety has been destroyed.

Trauma can program the intelligence of the physical body to protect and defend itself. When the child sees or hears the abuser approaching, the body begins to panic and engages in a stress response. This stress reaction can be triggered by anything that reminds the child of the abuser or anyone the child suspects will behave like their abuser. The stress reaction is triggered by even the thought or memory of the abuser.

But there’s hope. The sense of safety can be restored. Of course, the child must be removed from hostile and unsafe environments. The child also has to learn not to unwittingly create a hostile environment.

Research by Dr. Bessel van der Kolk, Dr. Gabor Maté, and Dr. Peter Levine reveal effective ways to restore the traumatized child’s sense of safety.

Dr. Bessel van der Kolk found performing in theater plays help restore agency and power, yoga helps reconnect their consciousness back into their bodies, and that specific eye movement patterns provide relief from chronic, overwhelming emotions.

Dr. Gabor Maté delves into the impact of childhood trauma and resulting symptoms, such as addictive behaviors used to sooth and calm themselves. The addictive behaviors expand beyond just alcohol and drug abuse. He affirms the need to restore the child’s sense of self and approach the behavior with compassion and understanding.

Dr. Peter Levine guides traumatized clients to mindful awareness of their physical body’s translation of the harm experienced in the past. He presents somatic techniques to release chronic stress and reprogram the body to exist comfortably in safe environments.

With better understanding of the root causes of trauma and with the various tools and techniques shared by these trauma experts, we can seek alternative approaches of relief of childhood trauma.

Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ weSafeguardKids

Perpetual Victimization

For people who have been sexually abused as children, the life path to overcoming the trauma suffered is not a clear, straight line. Sometimes the path is a series of loops where the overall hope is progression towards peace of mind, peace of heart and maybe even to a joyful life.

Some of us thrive as adults. We managed to perform well academically and secure stable jobs. We start a loving family with a trustworthy partner. But we may stumble along the way. It’s important to realize when and why we’re stumbling and to be compassionate with ourselves along the way.

Some of us jump into situations that perpetuate our own victimization as we try to fill the hole of unworthiness in our being. However, some suffer continuous victimization through means beyond our control, such as through the distribution of child sexual abuse material depicting our exploitation.

We are breaking our silence and joining hands with experts who can help disrupt this distribution. Teams of humble heroes are committed to safeguarding children across the globe.

In Australia, Task Force Argos and the Australian Centre to Counter Child Exploitation identify child victims depicted in child sexual exploitation material (CSAM) and investigate offenders and their networks.

In Canada, Project Arachnid by the Canadian Centre for Child Protection crawls the Internet for known CSAM and helps remove this material.

New movement at the global level on the removal of CSAM has been undertaken by the UN Office on Drugs and Crime. In June 2023, 73 countries agreed to call for the removal of known CSAM, including the Phillippines, Singapore, Thailand, and Vietnam here in Southeast Asia.

Let’s keep this movement of compassion going.

Categories
โปรแกรมการรักษา weSafeguardKids

The Harmonic Egg’s now in Thailand!

We are proud to announce that a new form of healing technology is now available in Thailand. Research on sound healing and color healing modalities have shown positive impact on alleviating stress and trauma. The Harmonic Egg incorporates sound and light combinations to bring relief and deep relaxation to clients.

Our mobile center – Euphonics IS Wellness – is currently in Phuket, Thailand. We are bringing the Harmonic Egg to Krabi from April to October and then to Bangkok from October 2023 onwards.

Please contact us to find out our location and availability before booking your flights and accommodation.

LINE: euphonics.thailand

IG: @euphonics.thailand

How much is a session? Please review the Harmonic Egg session details for more info.

Categories
กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Dear Women Leaders, Please Safeguard Children in Business and Tech

On 25 June 2022, hundreds of women business and ministerial leaders from 60 countries gathered at the Bangkok Convention Center for the closing of the 3-day Global Summit of Women. During the closing ceremony, the Vice Chairman of SafeguardKids Foundation called on women’s natural leadership ability to help keep children safe from violence online and offline.

Confronting the Global Trafficking of Children

by Khun Suriyon Sriorathaikul, Managing Director of Beauty Gems and Vice Chairman of SafeguardKids Foundation Thailand

It’s an honor to be with you this evening. Thank you in advance for your time and attention. I greatly appreciate this speaking opportunity from the organizers of the Global Summit of Women 2022.

Over the course of this summit, we have shared valuable insights and ideas on expanding business opportunities and highlighting women’s distinct role in economic development. 

We looked at ways that we can utilize technology – particularly online technology like social media, cryptocurrency, and metaverses – to grow our businesses. And grow back better after the impact of the coronavirus pandemic.

During the coronavirus pandemic, we witnessed women leave the workforce in alarming numbers. In the US, the number of women who left the workforce was double the number of men. Much of the pressure pushing women out of the workforce was due to increased workloads alongside increased responsibilities at home.

Many families had to work and study together from home. We remained indoors with our children, staring at screens day and night. Children across the globe spent more time online during the pandemic unsupervised. Separated from their peers and restrained indoors, children reached out to people online for social interaction.

Before the pandemic, child trafficking and online child sexual exploitation were already on the radar of law enforcement agencies and child protection organizations across the globe. 

Abusers do not need to be in the same room as the child victim. They can groom a child online and convince the child to share indecent photos and videos of themselves.

Some abusers hire a trafficker to find and coordinate children. For example, predators in Western countries pay traffickers in Southeast Asian countries to arrange children to perform sexual acts live on video calls.

Traffickers may be a close relative of the childor a neighborhood nanny. Ignorance to the impacts of child abuse, poverty, Internet connectivity, and English skills can be driving factors of online child sexual exploitation.

During the pandemic, the number of vulnerable children online surged. In Thailand last year, the cases of online child sexual exploitation recorded by the Royal Thai Police’s Task Force for Internet Crimes against Children involved around 400,000 child victims.

Note that many cases of online and offline abuse go unreported. Reasons include fear of retaliation, shame, as well as not knowing who to trust and how to report the abuse. Child protection organizations like SafeguardKids Foundation, Childline Foundation, and Hug Project raise awareness in Thailand about forms of exploitation and what children can do to keep themselves safe.

Online abuse has no borders. 

Being aware of the transnational nature of child sex abuse, Her Majesty Queen Silvia of Sweden, Founder of World Childhood Foundation, shared lessons learned by Sweden with numerous countries, including Thailand. At a 2010 conference by the Thai Ministry of Justice, Her Majesty Queen Silvia highlighted how laws against child sexual abuse materialwere passed in Sweden in 1996 and 2010 to better protect children from sexual crimes.

We listened. We learned. And we lobbied.

In 2015, Thailand passed legislation to criminalize the possession of child sexual abuse material. 

Offenders can be imprisoned 5 years for possession, 7 years for forwarding, and 10 years for producing.

This law was passed nearly unanimously, with 193 of 196 parliamentarians voting in favor. The successful lobbying was done by a team of passionate Thai and Swedish patrons who formed SafeguardKids Foundation.

Before this law, Thai police could not detain offenders who were producing and sharing photos and videos of inappropriate interaction with children. Many offenders escaped justice and continued to sexually abuse children in Thailand. These offenders included Thai men and large numbers of foreign men who travelled across the globe for direct contact with children.

Efforts to keep children safe continue until this day. Thai legislators are currently reviewing a bill to extend protection from other forms of online harm to children. The new proposed bill criminalizes online grooming, sextortion, sexting, harassment, cyber-stalking and cyber-bullying. It also criminalizes accessing child sexual abuse material, like Western laws. So far, the draft bill has received positive support fromThai Senate and Cabinet and is under further review by our Ministry of Justice. 

As I mentioned, online abuse has no borders. Child safety is a global cause. We must all take part.

As industry leaders, decision-makers and influencers from over 60 countries, what are we doing to keep children safe online and offline?

The business development technologies we discussed during this summit – from social media, cryptocurrency, and metaverses – areexploited by child abusers.

They exploit social media to find child victims and to bond with other people who share harmful interests.

These abusers exploit cryptocurrency to pay for photos, videos, and live performances of child sexual abuse. They use it to pay for access into private groups in the Darknet where they can trade their collections and give each other advice on how to evade detection and justice. (The Darknet is a special-access part of the Internet where people can anonymously interact and hide their communications.)

Now, as we explore the metaverse of virtual worlds online, we must be aware of harmful interaction between people, especially between adults and children in this realm. Harassment, sexual touch, and rape already occur between players in metaverse, and the victims are psychologically and emotionally impacted.

To ensure children’s safety, we can take advantage of women’s natural leadership skills. Women are designed to think about the collective consequences of decisions on broader society, as evidenced by studies on women in the workforce. 

You here in this room have the power to influence the impact that technologies and your businesses make on society. 

Stay aware of the dangers posed by innovative technologies. Integrate child safety measures into the design of your products and services, contribute to strengthening local communities, support child protection organizations, promote digital literacy and online safety education programs.

During dinner tonight, let’s connect with each other and share ideas on actions we can take to help our children stay safe in the digital world and in the real world. Thank you!

Categories
โปรแกรมการรักษา วิธีการช่วยเหลือ weSafeguardKids

สนับสนุนคอร์สบำบัดด้วยพลังงาน

ความบอบชํ้าทางจิตใจจากการถูกละเมิดในสมัยเด็ก สามารถถูกปลดปล่อยจากหัวใจ จิตใจ และร่างกายของเราได้ จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้ว่าการบำบัดด้วยพลังงานนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการปลดปล่อยความบอบชํ้าทางจิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิภายในตัวเราด้วย คอร์สการบำบัดด้วยพลังงานนั้นสามารถทำได้โดยแบบตัวต่อตัว หรือแบบทางไกลได้

สนับสนุนคอร์สการบำบัดด้วยพลังงานให้กับเด็ก

Categories
โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Rights to Play & Learn

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปโรงเรียนและเรียนรู้และสนุกกับความเป็นเด็ก ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร จะอยู่ที่ไหน หรือครอบครัวจะรวยหรือจนก็ตาม

SafeguardKids has been engaged with a northern Thai school near the Myanmar (Burma) border. We learn from the children and the school staff about their strengths and their needs. 

One current need is sports equipment. If you would like to donate sports equipment in good or new condition for young children, please email us at contact@wesafeguardkids.org.

Categories
กิจกรรมต่างๆ Partnerships weSafeguardKids

Childhood Webinar 2021 on COVID-19 Action

A free webinar on what we can do to protect children in Thailand during COVID-19 was held in December 2021. World Childhood Foundation, ECPAT International, and Embassy of Sweden in Thailand hosted this webinar. The webinar recording is available below.

The HUG Project of Thailand presented a practical tool they have developed to help keep Thai children safe from sexual exploitation online. Have a look at their English และ Thai interactive handbook for children.

Categories
กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

ศิลปะเพื่อความรัก

Motherhood, Childhood, and Mother Earth

On 10 December 2020 in Ratchaburi, Thailand, Pasaya Textiles revealed its “Rose Garden” textile art collection. The collection includes 12 intricately illustrated roses by the Thai artist Ajarn Phansakdi Chakkaphak. Pasaya has made his illustrations larger than life by machine weaving the roses onto 8-foot tall panels of its finest fabrics.

Photo: Schle Woodthanan, Creator and Owner of Pasaya and Chairman of the SafeguardKids Board of Directors (Pasaya’s Facebook Page)

หนึ่งในดอกกุหลาบเหล่านั้นได้ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแด่พระราชินีซิลเวีย แห่งประเทศสวีเดน โดยอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และ พาซาญ่า ให้แก่มูลนิธิ World Childhood ของประเทศสวีเดน ในนิทรรศการครั้งนี้ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แต่เนื่อกจากข้อจำกัดในการเดินทาง คุณดาริน พันธุศักดิ์ จากมูลนิธิเซฟการ์ดคิดส์ จึงรับมอบงานศิลปะกุหลาบนี้แทน และได้ส่งต่อให้แก่ มูลนิธิ World Childhood ในเวลาต่อมา ซึ่งรายได้จากงานประมูลภาพศิลปะเหล่านี้ จะมอบให้แก่ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร (อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), Mother’s Spiritual Museumและ มูลนิธิเซฟการ์ดคิดส์

Photo: Ms. Darin Phanthusak stands by 1 of 12 textile art pieces in the Rose Garden collection

Categories
กิจกรรมต่างๆ Technical Services weSafeguardKids

กฎหมายไทย: ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ประเทศไทยยกระดับกฎหมายการปกป้องเด็กทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2558 ได้มีการร่างข้อบัญญัติกฎหมายโดย ดร.อัยการ มาร์ค เจริญวงศ์ และผู้ให้ข้อมูลจาก SafeguardKids ประเทศไทยได้ให้ข้อกฎหมายว่าด้วยการครอบครองสื่อหรือวัตถุลามกอนาจารเด็กเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ตรวจสอบร่างตัวบทกฎหมายที่ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กบนโลกออนไลน์

On 17 December 2020, representatives from the Department of Special Investigation, Office of Attorney General, Central Juvenile and Family Court, Supreme Court, and key legal assistance and child protection non-government organizations met again to review the latest draft of “Offenses against Children Online” for inclusion into the Thai Penal Code. This draft covers grooming, unwanted sexting, extortion, stalking, and cyber-bullying, reports of which continue to grow.

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความชัดเจนของการใช้คำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแปลความที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ของผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ ตลอดจนความสามารถที่จะใช้กฎหมายบัญญัติใหม่นี้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งการไตรตรองของร่างกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งต้นปี พ.ศ. 2564 นี้

Categories
ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ weSafeguardKids

หัวใจที่แตกหัก, จิตใจที่แตกสลาย

He walked to a neighbor’s house and asked if there was any yard work he could do. Smelling the alcohol on his breath, the neighbor hesitated and decided to let him inside the back yard.

As she walked him to the back yard, she told him, “The tree needs some trimming. The branches are growing into the electrical power lines. I can only give you $20.”

เขายิ้ม และหยิบเครื่องมือทันที นี่คือหนึ่งในงานชั่วคราวแค่ไม่กี่งานที่เขาสามารถทำได้ในเมืองนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของเขา เพราะเขาอายุเกิน 50 แล้ว ได้หย่าร้าง เป็นคนไร้บ้าน และเป็นเรื่องยากที่จะหางานที่มั่นคงที่เขาจะเอามาจ่ายค่าเหล้าของเขาได้

ผู้คนต่างก็ตัดสินเขา บ้างก็สงสารเขา บ้างก็ดูถูกเขาที่ไม่สามารถเลิกติดเหล้าได้ เขาได้เคยไปสถานบำบัดสุรา และเลิกดื่มสุราเป็นเวลา 2-3 ปี แต่สุดท้ายกลับมาติดสุราเหมือนเดิม จนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาล้มเลิกที่จะช่วยเขา

เขาดื่มสุราเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดความไร้ค่าของตัวเอง เขาดื่มเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดของแผลเป็นที่ลึกในหัวใจของเขา เขาเคยเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อย แต่เขาถูกกระทำชำเราตอนเขาอายุได้เพียง 4 ขวบเท่านั้นโดยสมาชิกชายในครอบครัวเขาที่เขารัก เคารพและไว้ใจ เขาเติบโตมาด้วยความสับสนทางเพศ สับสนกับความรักและการร่วมเพศ เขาโกรธมากหลังจากที่ได้เริ่มเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในวัยเด็กทั้งหมดเมื่อเขาเข้าสู้วัยรุ่น การดื่มสุราจึงเป็นทางออกของเขาในการรับมือกับแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขา

เด็กผู้ชายก็สามารถเป็นเหยื่อได้เหมือนกัน หัวใจ จิตวิญญาณ และร่างกายของพวกเขา ก็ได้รับความทรมานด้วยเช่นกัน ชีวิตของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกัน

เราต้องการปกป้องและป้องกันเด็กจากการโดนทำร้าย เราต้องการหาหนทางต่างๆในการรักษาและช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้นที่ถูกกระทำ เรามาร่วมกันซ่อมแซมจิดใจและจิตวิญญาณของเด็กๆเหล่านี้กันเถอะค่ะ

Update: In mid-February 2021, the man in the above story passed away of a heart attack while helping friends move to a new house. He will remain an inspiration for voicing the impact of sexual abuse on children.