Categories
กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Dear Women Leaders, Please Safeguard Children in Business and Tech

On 25 June 2022, hundreds of women business and ministerial leaders from 60 countries gathered at the Bangkok Convention Center for the closing of the 3-day Global Summit of Women. During the closing ceremony, the Vice Chairman of SafeguardKids Foundation called on women’s natural leadership ability to help keep children safe from violence online and offline.

Confronting the Global Trafficking of Children

by Khun Suriyon Sriorathaikul, Managing Director of Beauty Gems and Vice Chairman of SafeguardKids Foundation Thailand

It’s an honor to be with you this evening. Thank you in advance for your time and attention. I greatly appreciate this speaking opportunity from the organizers of the Global Summit of Women 2022.

Over the course of this summit, we have shared valuable insights and ideas on expanding business opportunities and highlighting women’s distinct role in economic development. 

We looked at ways that we can utilize technology – particularly online technology like social media, cryptocurrency, and metaverses – to grow our businesses. And grow back better after the impact of the coronavirus pandemic.

During the coronavirus pandemic, we witnessed women leave the workforce in alarming numbers. In the US, the number of women who left the workforce was double the number of men. Much of the pressure pushing women out of the workforce was due to increased workloads alongside increased responsibilities at home.

Many families had to work and study together from home. We remained indoors with our children, staring at screens day and night. Children across the globe spent more time online during the pandemic unsupervised. Separated from their peers and restrained indoors, children reached out to people online for social interaction.

Before the pandemic, child trafficking and online child sexual exploitation were already on the radar of law enforcement agencies and child protection organizations across the globe. 

Abusers do not need to be in the same room as the child victim. They can groom a child online and convince the child to share indecent photos and videos of themselves.

Some abusers hire a trafficker to find and coordinate children. For example, predators in Western countries pay traffickers in Southeast Asian countries to arrange children to perform sexual acts live on video calls.

Traffickers may be a close relative of the childor a neighborhood nanny. Ignorance to the impacts of child abuse, poverty, Internet connectivity, and English skills can be driving factors of online child sexual exploitation.

During the pandemic, the number of vulnerable children online surged. In Thailand last year, the cases of online child sexual exploitation recorded by the Royal Thai Police’s Task Force for Internet Crimes against Children involved around 400,000 child victims.

Note that many cases of online and offline abuse go unreported. Reasons include fear of retaliation, shame, as well as not knowing who to trust and how to report the abuse. Child protection organizations like SafeguardKids Foundation, Childline Foundation, and Hug Project raise awareness in Thailand about forms of exploitation and what children can do to keep themselves safe.

Online abuse has no borders. 

Being aware of the transnational nature of child sex abuse, Her Majesty Queen Silvia of Sweden, Founder of World Childhood Foundation, shared lessons learned by Sweden with numerous countries, including Thailand. At a 2010 conference by the Thai Ministry of Justice, Her Majesty Queen Silvia highlighted how laws against child sexual abuse materialwere passed in Sweden in 1996 and 2010 to better protect children from sexual crimes.

We listened. We learned. And we lobbied.

In 2015, Thailand passed legislation to criminalize the possession of child sexual abuse material. 

Offenders can be imprisoned 5 years for possession, 7 years for forwarding, and 10 years for producing.

This law was passed nearly unanimously, with 193 of 196 parliamentarians voting in favor. The successful lobbying was done by a team of passionate Thai and Swedish patrons who formed SafeguardKids Foundation.

Before this law, Thai police could not detain offenders who were producing and sharing photos and videos of inappropriate interaction with children. Many offenders escaped justice and continued to sexually abuse children in Thailand. These offenders included Thai men and large numbers of foreign men who travelled across the globe for direct contact with children.

Efforts to keep children safe continue until this day. Thai legislators are currently reviewing a bill to extend protection from other forms of online harm to children. The new proposed bill criminalizes online grooming, sextortion, sexting, harassment, cyber-stalking and cyber-bullying. It also criminalizes accessing child sexual abuse material, like Western laws. So far, the draft bill has received positive support fromThai Senate and Cabinet and is under further review by our Ministry of Justice. 

As I mentioned, online abuse has no borders. Child safety is a global cause. We must all take part.

As industry leaders, decision-makers and influencers from over 60 countries, what are we doing to keep children safe online and offline?

The business development technologies we discussed during this summit – from social media, cryptocurrency, and metaverses – areexploited by child abusers.

They exploit social media to find child victims and to bond with other people who share harmful interests.

These abusers exploit cryptocurrency to pay for photos, videos, and live performances of child sexual abuse. They use it to pay for access into private groups in the Darknet where they can trade their collections and give each other advice on how to evade detection and justice. (The Darknet is a special-access part of the Internet where people can anonymously interact and hide their communications.)

Now, as we explore the metaverse of virtual worlds online, we must be aware of harmful interaction between people, especially between adults and children in this realm. Harassment, sexual touch, and rape already occur between players in metaverse, and the victims are psychologically and emotionally impacted.

To ensure children’s safety, we can take advantage of women’s natural leadership skills. Women are designed to think about the collective consequences of decisions on broader society, as evidenced by studies on women in the workforce. 

You here in this room have the power to influence the impact that technologies and your businesses make on society. 

Stay aware of the dangers posed by innovative technologies. Integrate child safety measures into the design of your products and services, contribute to strengthening local communities, support child protection organizations, promote digital literacy and online safety education programs.

During dinner tonight, let’s connect with each other and share ideas on actions we can take to help our children stay safe in the digital world and in the real world. Thank you!

Categories
โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Rights to Play & Learn

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปโรงเรียนและเรียนรู้และสนุกกับความเป็นเด็ก ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร จะอยู่ที่ไหน หรือครอบครัวจะรวยหรือจนก็ตาม

SafeguardKids has been engaged with a northern Thai school near the Myanmar (Burma) border. We learn from the children and the school staff about their strengths and their needs. 

One current need is sports equipment. If you would like to donate sports equipment in good or new condition for young children, please email us at contact@wesafeguardkids.org.

Categories
กิจกรรมต่างๆ Partnerships weSafeguardKids

Childhood Webinar 2021 on COVID-19 Action

A free webinar on what we can do to protect children in Thailand during COVID-19 was held in December 2021. World Childhood Foundation, ECPAT International, and Embassy of Sweden in Thailand hosted this webinar. The webinar recording is available below.

The HUG Project of Thailand presented a practical tool they have developed to help keep Thai children safe from sexual exploitation online. Have a look at their English และ Thai interactive handbook for children.

Categories
กิจกรรมต่างๆ

Wellness Technology

We understand that traumatic memories from childhood can remain and impact a person’s health and behavior long into adulthood. Researching alternative therapies to release this trauma informs our program of services. We went on a study tour to visit Harmonic Egg centers across the United States between June to August 2021.

  • Vibrology Center in Alpharetta, Georgia
  • Sound Joy Studio in Las Vegas, Nevada
  • Harmonic Life in Garland, Texas
  • Harmonic Life in Denver, Colorado

We felt first-hand the relief and relaxation promoted by the Harmonic Egg. Our experiences are shared in the SafeguardKids SE Youtube playlist.

SafeguardKids SE is bringing a Harmonic Egg from the US to Bangkok, Thailand, in February 2022. It serves as one stream of revenue to raise funds for our child safety programs. We offer the Harmonic Egg as part of our therapeutic programs. Severely traumatized children will have access to our Harmonic Egg at no cost. Their therapists can refer such children to us for alternative healing support.

You can view rates and book sessions with the Bangkok Egg in our Euphonics IS Wellness Center page.

Categories
โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมต่างๆ

การฝึกอบรมการปกป้องเด็ก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 4-8 มกราคม 2564 กลุ่มของผู้ที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้แก่นักสังคมสงเคราะ์จากทั่วประเทศจำนวน 20 คน นำการสอนโดย ดร.วนิดา เปาอิน ทั้งในรูปแบบสอนในห้องอบรม และในรูปแบบออนไลน์ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การล่วงละเมิดในเด็กทั้งด้านร่างกาย กระบวนการการคิด และระดับการพัฒนาทางอารมณ์, การสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครอง ในบทบาทของทั้งนักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์เด็ก ตำรวจ ตลอดจนกฎหมายต่างๆของการปกป้องเด็ก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองของเด็กได้อย่างถูกต้อง

ทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาตร์ได้มอบทุนในการอบรมครั้งนี้แก่บุคลากรของ Safeguardkids จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.สโนว์ไวท์ สเมลเซอร์ และ น.ส.แพรพิรัตน์ เจิมศิลป์ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ซึ่งบุคลากรของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง และเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงบทบาทการจำลองเหตุการณ์จริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

Categories
กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

ศิลปะเพื่อความรัก

Motherhood, Childhood, and Mother Earth

On 10 December 2020 in Ratchaburi, Thailand, Pasaya Textiles revealed its “Rose Garden” textile art collection. The collection includes 12 intricately illustrated roses by the Thai artist Ajarn Phansakdi Chakkaphak. Pasaya has made his illustrations larger than life by machine weaving the roses onto 8-foot tall panels of its finest fabrics.

Photo: Schle Woodthanan, Creator and Owner of Pasaya and Chairman of the SafeguardKids Board of Directors (Pasaya’s Facebook Page)

หนึ่งในดอกกุหลาบเหล่านั้นได้ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแด่พระราชินีซิลเวีย แห่งประเทศสวีเดน โดยอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และ พาซาญ่า ให้แก่มูลนิธิ World Childhood ของประเทศสวีเดน ในนิทรรศการครั้งนี้ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แต่เนื่อกจากข้อจำกัดในการเดินทาง คุณดาริน พันธุศักดิ์ จากมูลนิธิเซฟการ์ดคิดส์ จึงรับมอบงานศิลปะกุหลาบนี้แทน และได้ส่งต่อให้แก่ มูลนิธิ World Childhood ในเวลาต่อมา ซึ่งรายได้จากงานประมูลภาพศิลปะเหล่านี้ จะมอบให้แก่ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร (อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), Mother’s Spiritual Museumและ มูลนิธิเซฟการ์ดคิดส์

Photo: Ms. Darin Phanthusak stands by 1 of 12 textile art pieces in the Rose Garden collection

Categories
กิจกรรมต่างๆ Technical Services weSafeguardKids

กฎหมายไทย: ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ประเทศไทยยกระดับกฎหมายการปกป้องเด็กทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2558 ได้มีการร่างข้อบัญญัติกฎหมายโดย ดร.อัยการ มาร์ค เจริญวงศ์ และผู้ให้ข้อมูลจาก SafeguardKids ประเทศไทยได้ให้ข้อกฎหมายว่าด้วยการครอบครองสื่อหรือวัตถุลามกอนาจารเด็กเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ตรวจสอบร่างตัวบทกฎหมายที่ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กบนโลกออนไลน์

On 17 December 2020, representatives from the Department of Special Investigation, Office of Attorney General, Central Juvenile and Family Court, Supreme Court, and key legal assistance and child protection non-government organizations met again to review the latest draft of “Offenses against Children Online” for inclusion into the Thai Penal Code. This draft covers grooming, unwanted sexting, extortion, stalking, and cyber-bullying, reports of which continue to grow.

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความชัดเจนของการใช้คำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแปลความที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ของผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ ตลอดจนความสามารถที่จะใช้กฎหมายบัญญัติใหม่นี้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งการไตรตรองของร่างกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งต้นปี พ.ศ. 2564 นี้