Categories
โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมต่างๆ weSafeguardKids

Rights to Play & Learn

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปโรงเรียนและเรียนรู้และสนุกกับความเป็นเด็ก ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร จะอยู่ที่ไหน หรือครอบครัวจะรวยหรือจนก็ตาม

SafeguardKids has been engaged with a northern Thai school near the Myanmar (Burma) border. We learn from the children and the school staff about their strengths and their needs. 

One current need is sports equipment. If you would like to donate sports equipment in good or new condition for young children, please email us at contact@wesafeguardkids.org.

Categories
โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมต่างๆ

การฝึกอบรมการปกป้องเด็ก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 4-8 มกราคม 2564 กลุ่มของผู้ที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้แก่นักสังคมสงเคราะ์จากทั่วประเทศจำนวน 20 คน นำการสอนโดย ดร.วนิดา เปาอิน ทั้งในรูปแบบสอนในห้องอบรม และในรูปแบบออนไลน์ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การล่วงละเมิดในเด็กทั้งด้านร่างกาย กระบวนการการคิด และระดับการพัฒนาทางอารมณ์, การสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครอง ในบทบาทของทั้งนักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์เด็ก ตำรวจ ตลอดจนกฎหมายต่างๆของการปกป้องเด็ก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองของเด็กได้อย่างถูกต้อง

ทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาตร์ได้มอบทุนในการอบรมครั้งนี้แก่บุคลากรของ Safeguardkids จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.สโนว์ไวท์ สเมลเซอร์ และ น.ส.แพรพิรัตน์ เจิมศิลป์ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ซึ่งบุคลากรของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง และเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงบทบาทการจำลองเหตุการณ์จริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

Categories
โปรแกรมการศึกษา weSafeguardKids

ความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์

Children must continually be reminded to not accept friend requests from people they have never met face-to-face. Many child sex offenders create fake online profiles to gain the friendship of children to possibly abuse. They use photos of children of the approximate age they are sexually attracted to and use clues found in the targeted child’s profile to convince the child that they are in the same peer group. Additionally, children should not post photos, texts, check-ins, or page-likes that identify what school they attend, where they live, or where they frequently hang out. These details help child sex offenders make in-person contact with the child possible.

คำแนะนำสำหรับวิธีการสอนเด็กในการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์ อ่าน the #Netsmart handbook โดย Save the Children ของประเทศสวีเดน หนังสือคู่มือนี้มีทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาสวีเดน

Categories
โปรแกรมการศึกษา

เสริมพลังให้เด็ก

Warn children about the techniques used by child sex offenders, particularly grooming and sextortion. Many child sex offenders coerce the child to keep the sexual abuse a secret, so inform children which kinds of secrets are okay to keep and which are not. Let children know that they can talk to a trusted adult, child helpline, or school counselor if someone is bullying them by threatening to share indecent photos of them – in other words, sextorting them.

Talk to children calmly, openly, and appropriately when they ask questions about sex. Children can be taught to protect their bodies and to say no to inappropriate touch. For more on how to educate children of varying age groups about sexual abuse, read the Body Boundaries guide สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง โดย Save the Children ของประเทศสวีเดน ซึ่งมีทั้งรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาสวีเดน

With more and more children using smartphones, the number of children taking and sending sexual photos and videos of themselves – a form of “sexting” – is also growing. Children should be informed of the risk of sexting. Once their sexual photos and videos are passed to another person, the child will no longer have control of who else accesses their material. Once their material is shared onto the internet, the material will remain online forever. For instance, the sexual photos a teenager sends to her boyfriend while they are “in love” can later be uploaded by the boyfriend out of spite or vengeance during a dispute or break-up.

Categories
โปรแกรมการศึกษา

Grooming Children

Child sex offenders often record the sexual abuse they commit and share their self-produced child sexual abuse material with others. Child sex offenders also show child sexual abuse material to potential child victims, grooming them into believing that sexual acts between a child and an adult are normal behavior. In short, child sex offenders use child sexual abuse material as trophies of their criminal conquests and as a tool to groom new victims online. Child sexual abuse material should not be available, since it is evidence of a crime against a child.

Alcohol & Drugs

Law enforcement agencies confirm that a significant number of child sexual abuse cases involve drugs and alcohol. Child sex offenders often lure children with offers of alcohol and computer games in attempt to form a bond of trust and understanding. For non-compliant children, some offenders first drug then sexually abuse the child, since they can more easily overpower and control drugged and drunken children. Some offenders go even further by creating a drug dependency to lure the child back.