ความเห็นอกเห็นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ

หัวใจที่แตกหัก, จิตใจที่แตกสลาย

ผู้ชายคนหนึ่งได้เดินไปยังเพื่อนบ้านของเขาและของานทำที่สนามหลังบ้าน ลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า เพื่อนบ้านลังเลแต่สุดท้ายก็อนุญาตให้เขาเข้าไปสนามหลังบ้าน ในขณะที่เธอพาเขาเดินไปหลังบ้านนั้น เธอก็ได้บอกเขาว่า “ต้นไม้ต้องได้รับการตัดตกแต่ง กิ่งก้านของมันยาวจนไปโดนสายไฟแล้ว […]

ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิด

การถูกล่วงละเมิดทางเพศในขณะที่เป็นเด็กนั้น จะส่งผล กระทบมากมายต่อเด็กคนนั้นระยะยาว บางคนอาจจะได้รับผลกระทบร้ายแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในขณะที่เด็กบางกลุ่มสามารถฟื้นฟูตัวเองและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่หลายคนก็จะเก็บประสบการณ์ของตนเองไว้ และไม่ได้รับการฟื้นฟูโดยทันที ซึ่งอาจจะส่งผลให้เด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศและการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ปกติ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศหลายคนมักจะ […]

รูปแบบการล่วงละเมิด

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การกระทำที่เสมือนจะบริสุทธิ์ ไปจนกระทั่งการกระทำที่ชัดเจนและก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย  “เจตนา” ของผู้กระทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการนิยาม “การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก” นั้นต้องมีเจตนาในการ กระตุ้นทางเพศหรือการทำให้สำเร็จความใคร่ ทั้งนี้เราต้องไม่สับสนกับการแสดงออกถึงความรักใคร่หรือ[…]

การปกป้องเด็ก คือการลงทุนในอนาคตของชาติ

โดย น.ส.สโนว์ไวท์ สเมลเซอร์ สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับแม็กกาซีน Forbes เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2015 เด็กและเยาวชนควรจะได้รับการส่งเสริมในฐานะ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ เพราะการที่พวกเขาถูกทำร้าย หรือละเมิดนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในเชิงลบ เป็นมูลค่าที่สูงมากทีเดียว แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเลยก็ตาม เด็กก็ไม่ควรถูก […]