กิจกรรมต่างๆ

Safeguard in Action

Harmonic Egg Denver

Wellness Technology

We understand that traumatic memories from childhood can remain and impact a person’s health and behavior long into adulthood. Researching alternative therapies to release this trauma informs our program of services. We went on a study tour to visit Harmonic Egg centers across the United States between June to August 2021. Vibrology Center in Alpharetta, […]

การฝึกอบรมการปกป้องเด็ก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 4-8 มกราคม 2564 กลุ่มของผู้ที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้แก่นักสังคมสงเคราะ์จากทั่วประเทศจำนวน 20 คน นำการสอนโดย ดร.วนิดา เปาอิน ทั้งในรูปแบบสอนในห้องอบรม และในรูปแบบออนไลน์ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การล่วงละเมิดในเด็กทั้งด้านร่างกาย กระบวนการการคิด และระดับการพัฒนาทางอารมณ์ [...]

ศิลปะเพื่อความรัก

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย บริษัทสิ่งทอชื่อดังพาซาญ่า ได้เปิดแสดงนิทรรศการศิลปะสิ่งทอชื่อว่า "Rose Garden" โดยภาพวาดเหล่านี้เป็นการผสมผสานความซับซ้อนของดอกกุหลาบทั้งหมด 12 ดอกโดยศิลปินชื่อดัง อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก บริษัทพาซาญ่าได้เนรมิตให้ภาพวาดเหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัวเรา โดยการใช้เครื่องทอทอผ้าไหมที่ดีที่สุดเพื่อให้ดอกกุหลาบออกมามีขนาดถึง 8 ฟุต [...]

กฎหมายไทย: ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ประเทศไทยยกระดับกฎหมายการปกป้องเด็กทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2558 ได้มีการร่างข้อบัญญัติกฎหมายโดย ดร.อัยการ มาร์ค เจริญวงศ์ และผู้ให้ข้อมูลจาก SafeguardKids ประเทศไทยได้ให้ข้อกฎหมายว่าด้วยการครอบครองสื่อหรือวัตถุลามกอนาจารเด็กเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ตรวจสอบร่างตัวบทกฎหมายที่ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ [...]