องค์กรพัฒนาเอกชน พันธมิตรองค์กร และครอบครัว

ทรัพยากรมนุษย์และความชำนาญในท้องถิ่นจะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของเราเสมอ

SafeguardKids ให้ความสำคัญในการเข้าถึงคนในท้องถิ่นโดยใช้ความเชียวชาญระดับโลก แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และมุ่งเน้นการสร้างให้ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรักษาทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ นั่นคือลูกหลานของเรา

เราทำงานร่วมกันกับพันธมิตรขององค์กรเราเพื่อให้บรรลุผลในระยะยาว

เพื่อสร้างโปรแกรมที่ยั่งยืน เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่พันธมิตรของเรา:

  • ถือวิสัยทัศน์และความสำคัญเช่นกันและกัน
  • มีความมุ่งมั่นและทรัพยากรหลากหลายทางเพื่อให้ได้มาซึ่งพันธมิตรที่สมบูรณ์
  • เราสนใจในความสัมพันธ์ระยะยาวและมีความมั่นคงทางการเงิน
  • ปฏิบัติตามและเคารพนโยบายหลักจรรยาบรรณของ SafeguardKids

คุณและองค์กรของคุณต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยไหม? ติดต่อเราที่นี่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม