เกี่ยวกับเรา

เราเข้าใจความบอบชํ้าในวัยเด็ก และเราอยากเข้าช่วยเหลือโดยทันที

จากผลวิจัยของทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ แสดงว่ามีเด็กอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในเอเชียที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงในปี 2015Hillis, Mercy, Amobi, Kress 2016และตรงส่วนนี้เชื่อว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2020 ด้วยมาตรการทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่นข้อกำหนดการเรียนหรือการทำงานที่บ้านและการปิดธุรกิจที่ไม่จําเป็น ความเครียดที่แพร่หลาย และการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ยิ่งทำให้เด็กมีความเสี่ยงในการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดมากขึ้น

เราทุกคนมีบทบาทในการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและทําให้พวกเขาปลอดภัยทั้งในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง SafeguardKids จะเป็นบทบาทสําคัญในการปกป้องเด็กๆ โดยใช้โปรแกรมการศึกษาและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เราจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านโปรแกรมการรักษาแบบหลายทางเลือกของเราที่จะช่วยเสริมการรักษาให้กับผู้บริการดูแลเด็กที่ถูกกระทำ

โปรแกรมของเราเป็นแนวเดียวกับกลยุทธ์ INSPIRE หรือ แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นเทคนิคใช้เพื่อจัดการกับความรุนแรงต่อเด็ก พัฒนาขึ้นโดยผู้นําต่างๆขององค์การอนามัยโลก WHO

ตัวอย่างของวิธีการทํางานของเราที่สนับสนุนกลยุทธ์เจ็ดอย่างแสดงตามตารางด้านล่างนี้

Iการดําเนินการและการบังคับใช้กฎหมาย
เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยการฝึกอบรมการคุ้มครองเด็ก
Nเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและความคิด
เราสนับสนุนผู้ออกกฎหมายด้วยการร่างกฎหมายความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้เรายังรณรงค์ความเห็นใจและความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นของกรณีที่เด็กถูกกระทำ จนถึงการบำบัดฟื้นฟูขั้นสุดท้าย
Sสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
เราทํางานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์และชุมชนเพื่อส่งเด็กไปยังบ้านที่ปลอดภัย
Pการสนับสนุนของผู้ปกครองและผู้ดูแล
เราฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเด็กออนไลน์และวิธีลดความเสี่ยงต่ออันตรายบนโลกออนไลน์ เราแนะนําผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการรักษาช่องทางการสื่อสารแบบเปิดกับลูกๆ เพื่อป้องกันอันตรายทางออนไลน์และออฟไลน์
Iรายได้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
เราสนับสนุน หาสินค้า จากงานศิลป พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่น เท่าที่จะหาได้และทำได้ นักสังคมสงเคราะห์ในเครือข่ายของเราแนะนําผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการแก้ปัญหาความกังวลทางการเงินในขณะที่ยังรักษาความปลอดภัยและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้เด็ก
Rการเตรียมบริการการตอบสนอง
เราสอนเด็กถึงวิธีการรายงานการละเมิด เราให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการดูแลเด็กให้คำนึงถึงจิตใจและความต้องการของเด็กที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน self-compassion หรือ การเห็นอกเห็นใจในตัวเอง ที่จะช่วยให้ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กแนวหน้ามีความรู้สึกทางด้านอารมณ์ดีขึ้น
Eการศึกษาและทักษะชีวิต
เราให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์โดยความเห็นใจ และวิธีการตอบสนองต่ออันตราย

SafeguardKids ให้ความสําคัญกับ partners ของเราที่เล่นบทบาทเคียงข้างเราในการใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อให้เด็กปลอดภัย สรุปได้ว่าเรา

  • สร้างและปฏิบัติงาน เครือข่ายองค์กรเอกชน บริษัท และหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านมนุษยธรรมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
  • ให้การรักษาและการสนับสนุนเด็กที่ถูกกระทำ
  • นำเด็กที่เคยเตร็ดเตร่ ไร้บ้าน กลับสู่สังคมและครอบครัวที่รัก และ
  • พัฒนาการแก้ปัญหาและ share ข้อมูลและวิธีการกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้