Categories
โปรแกรมการรักษา วิธีการช่วยเหลือ weSafeguardKids

สนับสนุนคอร์สบำบัดด้วยพลังงาน

ความบอบชํ้าทางจิตใจจากการถูกละเมิดในสมัยเด็ก สามารถถูกปลดปล่อยจากหัวใจ จิตใจ และร่างกายของเราได้ จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้ว่าการบำบัดด้วยพลังงานนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการปลดปล่อยความบอบชํ้าทางจิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิภายในตัวเราด้วย คอร์สการบำบัดด้วยพลังงานนั้นสามารถทำได้โดยแบบตัวต่อตัว หรือแบบทางไกลได้

สนับสนุนคอร์สการบำบัดด้วยพลังงานให้กับเด็ก

Leave a Reply