Categories
โปรแกรมการศึกษา weSafeguardKids

ความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์

เด็กต้องถูกสอนเสมอเรื่องห้ามรับคำขอการเป็นเพื่อนจากคนแปลกหน้า ผู้กระทำผิดเหล่านี้จะสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเด็กที่พวกเขาหมายปอง โดยพวกเขาจะใช้รูปของเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกับเด็กที่พวกเขาชอบ เพื่อให้เด็กที่เป็นตกเป้าหมายเข้าใจว่าคนที่คุยด้วยนั้นเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน และเพิ่มไปกว่านั้น เด็กไม่ควรลงรูป,ข้อความ, เช็คอินว่าอยู่ที่ไหน หรือระบุว่าเรียนที่ไหน บ้านอยู่ที่ไหน หรือสถานที่ที่ชอบไป รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้กระทำผิดที่ชื่นชอบในเด็กเข้าถึงตัวเด็กได้ง่าย

คำแนะนำสำหรับวิธีการสอนเด็กในการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์ อ่าน the #Netsmart handbook โดย Save the Children ของประเทศสวีเดน หนังสือคู่มือนี้มีทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาสวีเดน

Leave a Reply