We Safeguard Kids

เซฟการ์ดคิดส์ (SafeguardKids) จัดตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เราให้เด็กท่ีประสบพบเจอรูปแบบการทารุณกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการถูกทารุณกรรมทางเพศ เป็นจุดศูนย์กลางในงานของเรา SafeguardKids จะให้การดูแลตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในตอนต้นตลอดจนการดูแลบำบัดฟื้นฟู และให้แนวทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น เราทํางานเพื่อช่วยให้เด็กสามารถกลับมาสู่สภาพปกติทั้งร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ช่วยให้มีการ รายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากขึ้น และช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

โครงการของเรา

เราส่งมอบโปรแกรมการศึกษาเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพลังให้แก่เด็ก วิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการรายงานการล่วงละเมิด และบริการการบําบัดและฟื้นฟูจิตใจหลังเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแล้ว

กระตุ้นเสริมกำลังใจผ่านความรู้และความเข้าใจ

โปรแกรมการเรียนรู้ของ SafeguardKids มีมากกว่าแค่ความรู้เกี่ยวกับภัยร้าย แต่เรายังแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การแบ่งปันความรู้ความชำนาญเพื่อยกระดับสังคม

ทีม SafeguardKids รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันความรู้ความชำนาญกับองค์กรอื่นๆที่ทํางานเพื่อปกป้องเด็ก

การรักษาเชิงลึกสำหรับบาดแผลที่ลึก

ถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศจะหายไปแล้ว แต่ความทรงจําอันบอบชั้านั้นจะคงอยู่ไปอีกนาน SafeguardKids มีทางเลือกหลายทางในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเด็กๆเหล่านั้น

Our Geoscope

SafeguardKids ตั้งอยู่ในประเทศไทย เรานําร่องโครงการต่างๆ ของเราในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงการเหล่านั้นในหลายๆประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

เราให้การดูแลเด็กๆทั้งที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ชนบทห่างไกล