We Safeguard Kids

Contribute to impact in a way of your choice.

เซฟการ์ดคิดส์ (SafeguardKids) เป็นองค์กรที่สร้างผลกระทบดีๆ ให้สังคม ที่จัดตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เราให้เด็กท่ีประสบพบเจอรูปแบบการทารุณกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการถูกทารุณกรรมทางเพศ เป็นจุดศูนย์กลางในงานของเรา SafeguardKids จะให้การดูแลตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในตอนต้นตลอดจนการดูแลบำบัดฟื้นฟู และให้แนวทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น เราทํางานเพื่อช่วยให้เด็กสามารถกลับมาสู่สภาพปกติทั้งร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ช่วยให้มีการ รายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากขึ้น และช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

Updates

Dear Women Leaders, Please Safeguard Children in Business and Tech

On 25 June 2022, hundreds of women business and ministerial leaders from 60 countries gathered at the Bangkok Convention Center for the closing of the 3-day Global Summit of Women. During the closing…

Childhood Webinar 2021 on COVID-19 Action

A free webinar on what we can do to protect children in Thailand during COVID-19 was held in December 2021. World Childhood Foundation, ECPAT International, and Embassy of Sweden in Thailand hosted this…

ถึงคนไทยทุกคน ช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบเจอการกระทำที่เข้าข่ายการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก!

Today in Thailand, social media posts of a famous Thai music producer and his 9-year-old daughter are going viral. These photos can appear both innocent and disturbing in the eyes of the general…

Wellness Technology

We understand that traumatic memories from childhood can remain and impact a person’s health and behavior long into adulthood. Researching alternative therapies to release this trauma informs our program of services. We went…

โครงการของเรา

เราส่งมอบโปรแกรมการศึกษาเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพลังให้แก่เด็ก วิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการรายงานการล่วงละเมิด และบริการการบําบัดและฟื้นฟูจิตใจหลังเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแล้ว

กระตุ้นเสริมกำลังใจผ่านความรู้และความเข้าใจ

โปรแกรมการเรียนรู้ของ SafeguardKids มีมากกว่าแค่ความรู้เกี่ยวกับภัยร้าย แต่เรายังแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การแบ่งปันความรู้ความชำนาญเพื่อยกระดับสังคม

ทีม SafeguardKids รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันความรู้ความชำนาญกับองค์กรอื่นๆที่ทํางานเพื่อปกป้องเด็ก

การรักษาเชิงลึกสำหรับบาดแผลที่ลึก

ถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศจะหายไปแล้ว แต่ความทรงจําอันบอบชั้านั้นจะคงอยู่ไปอีกนาน SafeguardKids มีทางเลือกหลายทางในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเด็กๆเหล่านั้น

Our Geoscope

SafeguardKids ตั้งอยู่ในประเทศไทย เรานําร่องโครงการต่างๆ ของเราในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงการเหล่านั้นในหลายๆประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

เราให้การดูแลเด็กๆทั้งที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ชนบทห่างไกล