We Safeguard Kids

Contribute to impact in a way of your choice.

เซฟการ์ดคิดส์ (SafeguardKids) เป็นองค์กรที่สร้างผลกระทบดีๆ ให้สังคม ที่จัดตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เราให้เด็กท่ีประสบพบเจอรูปแบบการทารุณกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการถูกทารุณกรรมทางเพศ เป็นจุดศูนย์กลางในงานของเรา SafeguardKids จะให้การดูแลตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในตอนต้นตลอดจนการดูแลบำบัดฟื้นฟู และให้แนวทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น เราทํางานเพื่อช่วยให้เด็กสามารถกลับมาสู่สภาพปกติทั้งร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ช่วยให้มีการ รายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากขึ้น และช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

Updates

Biology of Safety

When a child experiences severe trauma, the trauma remains trapped in the various layers of the child’s being – not just the physical body – unless it is released and prevented from hijacking…

Perpetual Victimization

For people who have been sexually abused as children, the life path to overcoming the trauma suffered is not a clear, straight line. Sometimes the path is a series of loops where the…

The Harmonic Egg’s now in Thailand!

We are proud to announce that a new form of healing technology is now available in Thailand. Research on sound healing and color healing modalities have shown positive impact on alleviating stress and…

Voices of Child Survivors

On 10 March 2023, ECPAT and PPSEAWA hosted an online event dedicated the voices of child survivors of sexual exploitation to better understand “their personal lived experiences with disclosure, their engagement with law…

Dear Women Leaders, Please Safeguard Children in Business and Tech

On 25 June 2022, hundreds of women business and ministerial leaders from 60 countries gathered at the Bangkok Convention Center for the closing of the 3-day Global Summit of Women. During the closing…

โครงการของเรา

เราส่งมอบโปรแกรมการศึกษาเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพลังให้แก่เด็ก วิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการรายงานการล่วงละเมิด และบริการการบําบัดและฟื้นฟูจิตใจหลังเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแล้ว

กระตุ้นเสริมกำลังใจผ่านความรู้และความเข้าใจ

โปรแกรมการเรียนรู้ของ SafeguardKids มีมากกว่าแค่ความรู้เกี่ยวกับภัยร้าย แต่เรายังแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การแบ่งปันความรู้ความชำนาญเพื่อยกระดับสังคม

ทีม SafeguardKids รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันความรู้ความชำนาญกับองค์กรอื่นๆที่ทํางานเพื่อปกป้องเด็ก

การรักษาเชิงลึกสำหรับบาดแผลที่ลึก

ถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศจะหายไปแล้ว แต่ความทรงจําอันบอบชั้านั้นจะคงอยู่ไปอีกนาน SafeguardKids มีทางเลือกหลายทางในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเด็กๆเหล่านั้น

Our Geoscope

SafeguardKids ตั้งอยู่ในประเทศไทย เรานําร่องโครงการต่างๆ ของเราในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงการเหล่านั้นในหลายๆประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

เราให้การดูแลเด็กๆทั้งที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ชนบทห่างไกล